Prečišćena verzija novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

21-11-2018

Posle šest godina prav(n)e sage sa novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, konačno smo dočekali njegovo donošenje i stupanje na snagu. Primena je odložena do leta, tj. do 21. avgusta 2019. godine, a do tada predstoji usklađivanje svih aktera koji obrađuju podatke o ličnosti građana sa novim pravilima.

Novi zakon suštinski predstavlja adaptirani prevod Opšte uredbe EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) u koju su umetnute odredbe iz tzv. EU Policijske direktive, koja se odnosi na obradu podataka o ličnosti koju vrše nadležni državni organi u svrhe borbe protiv kriminala i sprovođenja krivičnih sankcija. Odredbe Policijske direktive su dodatno opteretile već ionako komplikovan pravni akt prepun novih termina i pravila i to je bila jedna od glavnih kritika zakona, obzirom da se odredbe iz ove direktive primenjuju samo na jako mali broj organa, kao što je policija.

Kako bi zakon bio čitljiviji i lakše se primenjivao u praksi, SHARE Fondacija je pripremila nezvaničnu prečišćenu verziju zakona, iz koje su obrisane sve odredbe koje se odnose na obradu podataka u policijske svrhe. Iz zvanične integralne verzije zakona izbrisano je oko 20 posto teksta koji je nepotreban većini obveznika, odnosno privredi, telekom operatorima, organima državne uprave, malim i srednjim preduzećima, IT industriji, civilnom sektoru i ostalima.

Naravno, zvanična integralna verzija zakona će pored nadležnih organa biti potrebna istraživačima i organizacijama koje se bave zaštitom podataka o ličnosti kako bi mogli da nadziru rad ovih organa, kao i građanima kako bi bili upoznati sa svojim pravima u postupcima pred ovim organima.

Svi koji su zainteresovani mogu da preuzmu nezvaničnu prečišćenu verziju zakona ovde.