O nama

 

Svi SHARE materijali na jednom mestu!

Tokom našeg višegodišnjeg rada proizveli smo mnogo sadržaja koji vam je sada dostupan na jednom mestu – SHARE Resurs centru.

 

Šta je SHARE Resurs centar?

SHARE Resurs centar je centralizovani portal SHARE Fondacije na kome se nalaze tekstovi, publikacije, stručne analize, vesti, video materijali, baze znanja, snimci predavanja, dokumentarna TV serija “U mreži”, kao i drugi sadržaji i materijali SHARE Fondacije. Objedinjeni portal omogućava jednostavan i pregledan pristup materijalima po tematskim oblastima (Algoritmi i AI, Digitalna bezbednost, Društvene mreže. Elektronski nadzor, Informaciona privatnost, Lažne vesti, Monitoring stanja digitalnih prava i sloboda u Srbiji, Nove tehnologije, Onlajn mediji, Sloboda izražavanja, Slobodan pristup znanju i Upravljanje internetom) i vrstama sadržaja (video materijali, publikacije, itd).

 

Ko može da koristi sadržaje?

Sadržaji su dostupni svima na korišćenje potpuno besplatno. Pored zainteresovanih građana interneta, sadržaji su naročito namenjeni civilnom sektoru, medijima, istraživačima i akademskoj zajednici. Svi sadržaji se mogu koristiti u skladu sa Creative Commons CC BY 3.0 licencom, osim ako nije drugačije naznačeno.  

 

O SHARE Fondaciji

Kao neprofitna organizacija, SHARE Fondacija je osnovana 2012. godine sa ciljem unapređenja ljudskih prava i sloboda u digitalnom okruženju i promovisanja pozitivnih vrednosti otvorenosti i decentralizacije Mreže, kao i slobodnog pristupa informacijama, znanju i tehnologiji. Primarne oblasti delovanja SHARE Fondacije su sloboda izražavanja na internetu, informaciona privatnost, digitalna bezbednost i slobodan pristup znanju.

 

 

Podrška projektu:

Ovaj sajt je proizveden u okviru granta koji finansira Fondacija za otvoreno društvo, Srbija. Sadržaj sajta je isključiva odgovornost SHARE Fondacije i ni u kom slučaju ne odražava stavove Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.