No matching items found, resetting filter to ALL

Elektronski nadzor

Nematerijalni rad i prikupljanje podataka – Algoritamska Fejsbuk fabrika

Svaki naš lajk, šer, komentar i objavljivanje sadržaja doprinose rastu profita Fejsbuka, koji se ogleda u iskorišćavanju nematerijalnog rada. U ovom istraživanju smo mapirali i vizuelno ...
Pročitaj još

Istorija pretrage interneta – Istraživanje metapodataka

io je petak ujutro. Gospodin Dž. se probudio nešto kasnije, u krevetu iznajmljenog stana u blizini Narodnog parka u Singapuru. Ružičasta posteljina, bež zidovi i skroman, sveden dekor stana, ...
Pročitaj još

Presuda suda u Strazburu uzdrmala sistem nadzora u Hrvatskoj

Nedavna presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Bašić protiv Hrvatske izazvala je pometnju u hrvatskom pravosudnom sistemu. Najviši sud u Evropi je utvrdio da je Hrvatska ...
Pročitaj još

Registracija korisnika pripejd kartica ponovo predložena

SHARE Fondacija je u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o elektronskim komunikacijama poslala komentare u vezi sa predloženom registracijom pretplatnika. Članom 144 nacrta zakona ...
Pročitaj još

IT preduzetnici i bibliotekari za bolji režim intelektualne svojine

SHARE Fondacija je, zajedno sa 28 organizacija i ustanova, institucijama nadležnim za sprovođenje javne rasprave dostavila komentare na Predlog strategije intelektualne svojine od 2016. do ...
Pročitaj još
Prethodno Sledeće