Registracija korisnika pripejd kartica ponovo predložena

06-12-2016

SHARE Fondacija je u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o elektronskim komunikacijama poslala komentare u vezi sa predloženom registracijom pretplatnika. Članom 144 nacrta zakona predviđena je mera obavezne registracije svih “pretplatnika pre početka pružanja usluge preko javne mobilne komunikacione mreže”. Međutim, u navedenom članu nije definisano na koje će se tačno korisnike odnositi ova obaveza, te je jasno da bi registracija bila obavezna i za pripejd korisnike mobilne telefonije, što trenutno nije slučaj. Podsećamo da je SHARE Fondacija još prilikom javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama krajem 2013. godine, kada je obavezna registracija korisnika pripejd i postpejd mobilne telefonije, fiksne telefonije i interneta takođe predložena, ukazala na probleme i potencijalne opasnosti ovakvih zakonskih odredbi po privatnost građana.

Izveštaj GSM Asocijacije, globalnog udruženja operatora mobilne telefonije, navodi činjenice da još uvek ne postoje empirijski dokazi da registracija pripejd SIM kartica dovodi do smanjenja stope kriminala. Iskustvo Meksika, države koja ima velike probleme sa organizovanim kriminalom, pokazalo je da navedena mera nije efikasna. Takođe je važno napomenuti da u Evropskoj uniji ne postoji jedinstvena politika po pitanju obavezne registracije. GSM Asocijacija je istakla nekoliko zaključaka o obaveznoj registraciji pripejd kartica:

  1. Gubitak pristupa komunikacionim uslugama kada se korisnicima deaktiviraju neregistrovane kartice;
  2. Ograničavanje pristupa mobilnim komunikacionim uslugama u pogledu lokacija gde mogu da se kupe nove pripejd SIM kartice;
  3. Moguća pojava “crnog tržišta” neregistrovanih ili ukradenih SIM kartica;
  4. Povećanje zabrinutosti korisnika za privatnost i slobodu izražavanja;
  5. Neproporcionalni troškovi za mobilne operatore koji bi mogli da utiču na manjak investicija u inovativne usluge i mrežnu infrastrukturu, naročito u nepristupačnim i ruralnim predelima.

Uvođenje obavezne registracije pripejd SIM kartica korisnika mobilne telefonije u Srbiji predstavljalo intruzivnu meru po većinu građana, bez garancija da će zaista pomoći u borbi protiv kriminala i zaštiti nacionalne bezbednosti. Posebno brine činjenica da se obavezna registracija predlaže bez adekvatne analize društvenih i ekonomskih efekata, koja bi pružila argumente zašto je takva mera neophodna. Sprovođenje mere obavezne registracije bi zahtevalo izdvajanje dodatnog vremena građana, koji bi morali da idu u poslovnice operatora da registruju svoje SIM kartice, i obimne resurse koje bi operatori morali da ulože u razvoj procedura, obučavanje zaposlenih i tehničku implementaciju.

Komentari SHARE Fondacije na Nacrt zakona o elektronskim komunikacijama (.pdf)