Share Defense poziva Srbiju da zaštiti privatnost od nekontrolisanog nadgledanja Interneta

23-09-2013

Share Defense se danas pridružio velikoj međunarodnoj koaliciji za zaštitu digitalnih prava i ovim putem poziva nadležne državne organe da naprave procenu u kojoj meri su zakoni koji se odnose na elektronski nadzor u skladu sa međunarodnim standardima o poštovanju ljudskih prava.

Share Defense je podržao međunarodne principe protiv nadzora komunikacija bez kontrole. Sa ovih trinaest principa se po prvi put uspostavlja okvir za procenu vršenja nadzora u kontekstu međunarodnih obaveza o ljudskim pravima.

Grupa organizacija civilnog društva je zvanično predstavila principe 20. septembra u Ženevi, na događaju kome su prisustvovali Visoka predstavnica za ljudska prava UN Navi Pilaj i Specijalni izvestilac za slobodu izražavanja i mišljenja UN Frank Laru. Događaj koji je održan tokom 24. zasedanja Saveta za ljudska prava UN su organizovale stalne misije Austrije, Nemačke, Lihtenštajna, Norveške, Švajcarske i Mađarske.

Regulatorni okvir u Srbiji koji se odnosi na elektronski nadzor i zakonito presretanje je neusklađen i rasprostranjen kroz zakonodavstvo. Česta odstupanja i neustavne odredbe dovode ne samo do pravne nesigurnosti, već i do kršenja ljudskih prava, kao i međunarodnih principa o primeni standarda poštovanja ljudskih prava na nadzor komunikacija. Nedostatak preciznosti i jasnoće zakona je u suprotnosti sa principom zakonitosti. S druge strane, razlozi zbog kojih vlasti preduzimaju mere često nisu poznati javnosti i stoga je nemoguće da se proceni da li su zaista neophodne, što dovodi do toga da državni organi zloupotrebljavaju ovlašćenja i krše principe transparentnosti i neophodnosti. Nakon što je Ustavni sud Srbije nedavno ustanovio praksu da elektronski nadzor komunikacija sme da se vrši samo na osnovu sudske odluke, ustanovljeni su principi ustavnosti i kompetentnosti sudske vlasti, ali i dalje nisu u potpunosti primenjeni. Srbija bi trebalo da uspostavi kontrolne mehanizme kroz nezavisne institucije i civilno društvo, kako bi se poštovao princip javnog nadzora, što bi trebalo da spreči zloupotrebe od strane državnih organa i poveća pravnu sigurnost.

Izjava Visoke predstavnice za ljudska prava UN Navi Pilaj u uvodnom izlaganju na Savetu za ljudska prava UN 9. septembra:

“Zakoni i smernice moraju biti usvojeni kako bi se naglasila potencijalna opasnost od prevelikog zadiranja u pravo na privatnost pojedinaca, što je omogućeno novim komunikacionim tehnologijama.”

Specijalni izvestilac za slobodu izražavanja i mišljenja UN Frank Laru je u poslednjem izveštaju Savetu za ljudska prava ukazao na direktnu vezu državnog nadgledanja, prava na privatnost i slobode izražavanja:

“Pravo na privatnost se često shvata kao neophodan uslov za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja. Neopravdano mešanje u privatnost pojedinaca može da ograniči slobodan razvoj i razmenu ideja, kako direktno, tako i indirektno… Povreda jednog prava može da bude i uzrok i posledica povrede drugog prava.”

Događaju su prisustvovali i predstavnici organizacija poput Privacy International, Electronic Frontier Foundation, Access,Human Rights Watch, Reporters Without BordersAssociation for Progressive Communications i Center for Democracy and Technology.

Više informacija o principima je dostupno ovde.