Tragovi „u snegu“

12-03-2015

by: oli

Piše: Rodoljub Šabić

Pre nekoliko dana na adresu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka stigla je prijava naše sugrađanke D.G. Sadržinski, ništa „epohalno“, prosto zahtev za zaštitu prava povodom obrade podataka o ličnosti. I to prijave po kojoj Poverenik neće (moći) dalje da postupa. Ipak, izgleda mi da je vredi podeliti i ovde, na blogu.

U predmetnoj prijavi D.G. navodi da je Industrija mesa „Matijević“ doo Novi Sad protiv nje podnela privatnu krivičnu tužbu, u kojoj su navedeni kompletni njeni podaci o ličnosti (ime, prezime, ime majke, adresa stanovanja i jedinstveni matični broj građana). D.G. „obradu“ smatra nezakonitom i traži da „Matijević“ objasni odakle mu njeni podaci.

Tužba je inače podneta povodom teksta „Crvljiva dzigerica direktno iz mesare“ koji je objavljen na internet stranici jednog javnog glasila, a povodom (anonimne) prijave o prodaji pokvarenog mesa.

U izjašnjenju koje je Poverenik od njega tražio „Matijević“ je naveo da je podatke o ličnosti D.G. saznao na Internetu, i to na sledeći način:

„…Identitet imenovane, njeno ime i prezime, saznali smo iz objave imenovane na društvenim mrežama, a rukovodeći se njenim inicijalima iz tekstova na portalu VESTI – ONLINE (D.G.) i objavljenim imenom „Dragica“. U tekstu „Crvljiva džigerica direktno iz mesare“ od 28.09.2014. na internet stranici VESTI – ONLINE stoje inicijali D.G., a zatim na kraju teksta reči: „bio je Dragičin apel…“, iz čega smo zaključili da se osoba koja je dala informaciju i fotografije zove Dragica, a da joj prezime počinje slovom „G“.

Provereno.

„Matijević“ dalje navodi: „…U tekstu na internet stranici VESTI – ONLINE od 03.10.2014. pod naslovom „Priča ostaje ista: Crvi kod Matijevića“, objavljena je fotografija D.G. označene u tekstu od 28.09.2014. imenom „Dragica, pa tragom te fotografije i imena i početnog slova prezimena pretragom na Facebook-u i na Twitter-u otkrivamo puno ime i prezime imenovane: Dragica G… obzirom da je na Facebook-u uz ime „Dragica G….“ prisutna i fotografija, koja predstavlja osobu na fotografiji objavljenoj uz tekst „Priča ostaje ista: Crvi kod Matijevića“ od 03.10.2014. godine…“.

Provereno.

„Matijević“ dalje navodi: „…Daljom pretragom, pronalazimo fotografije džigerice na Twitter-u koje daje Dragica G… i imenuje mesaru Matijević – Bulevar kralja Aleksandra, pa zaključujemo da je davalac informacije i fotografije džigerice za tekstove „Crvljiva džigerica direktno iz mesare“ od 28.09.2014. i „Priča ostaje ista: Crvi kod Matijevića“ od 03.10.2014. osoba pod imenom Dragica G…, jer ista deli fotografije džigerice na društvenoj mreži Twitter, za koje je u tekstovima na sajtu VESTI – ONLINE navela je da je ona autor fotografije džigerice…“.

Provereno.

„Matijević“ upućuje i na sadržinu Facebook naloga D.G…., na kojem su vidljive i njene fotografije i fotografije pokvarenog mesa, a takođe dalje navodi: „…Mesara IM Matijević u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra, za koju se u spornim tekstovima navodi da je u istoj kupljena crvljiva džigerica, nalazi se u blizini pijace Depo, opština Zvezdara, pa tragajući dalje za sve što je vezano uz ime „Dragica G…“ Nalazimo na portalu „Potraga.TV“ da Dragica G… traži Halila D… (1972) čiji su roditelji držali kiosk na Bulevaru preko puta Depoa, pa povezujući „Bulevar“, „Depo“ i lokaciju mesare, kao i navod iz teksta od 03.10.2014. („…te večeri, moja majka je kupila…“) pretražujemo po telefonskom imeniku i nalazimo da je pod prezimenom „G…“, dakle prezimenom osobe koja deli fotografije na Twitter-u evidentiran samo jedan korisnik telefona (ulice oko Bulevara kralja Aleksandra): Ljiljana G…., Beograd, (ul. Niška br…). Niška je paralelna sa Bulevarom kralja Aleksandra i nalazi se u blizini pijace Depo, a što se vidi na mapi Plan Plus), pa zaključujemo da je Dragica G… koja deli fotografije na društvenim mrežama i koja je dala fotografije za tekstove u VESTI ONLINE, ćerka Ljiljane G…, a sve to imajući u vidu da se sa njene fotografije uz tekst „Priča ostaje ista: Crvi kod Matijevića“ i fotografije na Facebook-u vidi da se radi o relativno mlađoj osobi koja nije udata, ima verenika (navod iz teksta od 03.10.2014.), traži Halila D… (1972), dakle osobu koja joj je približna po godinama i mestu ranijeg kontakta, spominje Depo, Bulevar, živi upravo kod svoje majke na adresi Niška br., Beograd, koja ulica je u blizini naše mesare na Bulevaru kralja Aleksandra i u blizini pijace Depo…“.

Provereno.

Za kraj, na pitanje Poverenika odakle mu JMBG D.G… „Matijević“ odgovara da ga je pribavio sa internet prezentacije Agencije za privatizaciju, na kojoj se nalazio link sa kojeg su se, bez ograničenja, mogli preuzeti podacima o ličnosti svih podnosilaca prijava za ostvarivanje prava na besplatne akcije, a koji više nije dostupan.

I suvišno je proveravati. Reč je o linku na sajtu Agencije za privatizaciju koji je i ugašen nakon nedavne akcije Poverenika www.poverenik.rs/sr/saopstenja-i-aktuelnosti/1953-povreda-prava-na-zasti… .

U ovoj priči „Matijević“ se za „poteru“ na Internetu odlučio da bi sudskim putem tražio „zaštitu časti i ugleda“. A može li se isključiti mogućnost da se u nekoj sličnoj prilici, neko sličan D.G. suoči s ljudima koji bi „zaštitu svojih interesa“ obezbeđivali na mnogo neprijatniji način?

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je predvideo da se njegove odredbe o uslovima za obradu podataka kao i o pravima i obavezama u vezi sa obradom, ne primenjuju na podatke koje lice sposobno da se samo stara o svojim interesima objavi o sebi, kao ni na podatke koji su javno objavljeni i dostupni svima. I to je razlog što, kao što rekoh, po ovoj prijavi Poverenik neće (moći) dalje da postupa.

„Priča“ mi ipak deluje kao upotrebljiva opomena na dve nimalo nevažne stvari. Na neverovatnu lakoću s kojom mnogi podatke o sopstvenoj ličnosti „seju“ na Internetu. Kao i na podjednako neverovatnu lakoću s kojom država propušta svoju dužnost da te podatke valjano štiti i svakodnevno ih izlažući riziku kompromitacije i zloupotrebe.

Tekst je preuzet sa bloga Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića. Dostupno na: http://blog.b92.net/text/25321/TRAGOVI-U-SNEGU/