Usvojeni nacrt Direktive o autorskim pravima predviđa “aploud filtere”

Evropski parlament je 12. septembra usvojio izmene nacrta Direktive o autorskim pravima, što predstavlja veliki obrt u odnosu na prethodnu poziciju Parlamenta prema tekstu koji nije usvojen na ...
Pročitaj još

Neutralnost mreže: svi paketi su stvoreni jednaki!

Federalna komisija za komunikacije, glavni regulator elektronskih komunikacija u SAD, pre dve nedelje je donela odluku o poništenju pravila o neutralnosti mreže. Kao jedan od vodećih principa ...
Pročitaj još

Vidimo se “U mreži” – dokumentarna serija o internetu i novim tehnologijama

Dokumentarna TV serija „U mreži“ SHARE Fondacija, Beograd 2017. Scenario i režija: Dr Mirko Stojković Voditelji: Dr Ana Martinoli, Dr Đorđe Krivokapić i prof. Vladan Joler TV N1 ...
Pročitaj još

Nova Strategija intelektualne svojine – mali pomak, neophodno još poboljšanja

Novi tekst predloga Strategije intelektualne svojine za period od 2017. do 2021. godine dostupan je na sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike. U poslednjoj javno dostupnoj verziji ...
Pročitaj još

Digitalne avanture u Kotoru i pouke Karnevala

Karneval medija rođenih u digitalnoj eri – Digital-born Media Carnival – održan je u Kotoru od 14. do 18. jula, u organizaciji SHARE Fondacije i uz podršku OEBS-a i Ambasade Kraljevine ...
Pročitaj još

Kada postoje izuzeci za korišćenje autorskih dela?

Svakodnevno dolazimo u dodir sa remix, meme i share kulturom koja se zasniva na razmeni korisničkih sadržaja (user-generated content). Iako nam je na internetu pristupačna gotovo ...
Pročitaj još

IT preduzetnici i bibliotekari za bolji režim intelektualne svojine

SHARE Fondacija je, zajedno sa 28 organizacija i ustanova, institucijama nadležnim za sprovođenje javne rasprave dostavila komentare na Predlog strategije intelektualne svojine od 2016. do ...
Pročitaj još

Strategija za ograničavanje onlajn sloboda, inovacija i pristupa znanju

Pozivamo sve zainteresovane aktere u Srbiji da se uključe u javnu raspravu o Predlogu strategije intelektualne svojine za period od 2016. do 2020. godine. Predlog strategije je podnelo Ministarstvo ...
Pročitaj još

Kako EU komisija ocenjuje digitalna prava u Srbiji u 2016. godini

Kako se još jedna godina evrointegracija Srbije približava kraju, Evropska komisija je objavila novi izveštaj o napretku koji pokriva 2016. godinu. Iako je Srbija sredinom jula otvorila dva ...
Pročitaj još

SHARE istražuje: Ko (sme da) zna gde ste bili prošlog leta

Kada je krajem prošle decenije počela komercijalna eksploatacija geolokacijskih tehnologija, mogućnost „digitalne interakcije sa fizičkim okruženjem“ odvela je globalno umreženo ...
Pročitaj još
Sledeće