Kada postoje izuzeci za korišćenje autorskih dela?

20-03-2017

Svakodnevno dolazimo u dodir sa remix, meme i share kulturom koja se zasniva na razmeni korisničkih sadržaja (user-generated content). Iako nam je na internetu pristupačna gotovo bezgranična količina sadržaja, ne znači da možemo da koristimo slobodno sve fotografije, video klipove, muzičke numere i sve ostalo što može da bude originalna duhovna tvorevina autora. Međunarodni i domaći pravni okvir zaštite autorskih prava ipak omogućava izuzetke za slobodno korišćenje autorskih dela, dakle bez naknade i dozvole autora, u određenim slučajevima i pod određenim uslovima.

SHARE Fondacija je u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije i Fondacijom “Hajnrih Bel” kreirala onlajn alat CopyrightCalculator.rs pomoću koga možete da se informišete koji su izuzeci za korišćenje autorskih dela koji odgovaraju vašim potrebama. Recimo, ako ste nastavnik ili profesor, pomoću alata ćete saznati na koji način možete da koristite autorska dela u svrhe nastave i istraživanja. Alat pruža mogućnost pretrage po vrsti dela, korisniku, nameni i načinu korišćenja, gde se kao rezultat prikazuju tačno određeni zakonski izuzeci na koje se možete pozvati. Za sva dodatna pojašnjenja izuzetaka za korišćenje autorskih dela, na raspolaganju je i Vodič o autorskim pravima SHARE Fondacije.

Tekst Vodiča je opšte namene, namenjen širokoj publici, a učesće NBS omogućilo je resurse za razumevanje problematike autorskih prava u bibliotekarstvu, uz napomenu da Vodič ne pretenduje da bude stručni tekst u oblasti bibliotečko-informacione delatnosti.

Programski direktor SHARE Fondacije Đorđe Krivokapić i advokat Jelena Adamović su održali radionicu za zaposlene u Narodnoj biblioteci Srbije, na kojoj su predstavili “kalkulator” za autorska prava i vodič o izuzecima. Na radionici se govorilo o tehnološkim inovacijama, digitalizaciji i autorskim pravima, kao i o slobodnoj upotrebi dela bez ugrožavanja autorskih prava. Slične radionice i obuke planirane su u Novom Sadu za bibliotekare iz Vojvodine, dok će zaposleni u bibliotekama na jugu Srbije moći da čuju više o alatu i vodiču u Nišu.