Algoritmi

04-01-2018

Prisećajući se dana kada je radio u NSA na tajnom praćenju i prisluškivanju ljudi, Edvard Snouden objašnjava da za njih sadržaj presretnutih komunikacija nije bio od presudnog značaja. Ono što im je bilo važno, jesu meta podaci, odnosno podaci o podacima, koji nose odgovore na pitanja kao što su – Ko? Kada? Gde? Prikupljanjem velikog broja meta podataka i njihovom obradom, moguće je utvrditi obrasce ponašanja posmatranih osoba. Obradu takvih podataka ne vrše ljudi, već računari. Meta podaci su osmišljeni i formatirani tako da se mogu procesuirati kroz različite algoritme. U savremenom svetu, odgovore na pitanja kao što su: ko je potencijalni izvršilac terorističkog napada, kome će biti odobren kredit za kuću a kome ne, a kome probna vožnja novog modela automobila, donose računari a ne ljudi.

Svakoga dana, svako od nas koristeći računare, mobilne telefone, bankarske usluge, karte za gradski prevoz, platne ili članske čip kartice, generiše veliku količinu meta podataka koji bivaju prikupljeni od strane velikih, najčešće privatnih kompanija. Nakon što te podatke obrade putem svojih algoritama, oni kreiraju naše profile za koje su zainteresovane kako državne službe kao što su policija i obaveštajne agencije, tako i prodavci najrazličitih roba i usluga.

Autori: Nemanja Babić, Andrija Kovač
Produkcija: Danilo Krivokapić, Đorđe Krivokapić
Režija i montaža: Nemanja Babić
Snimatelji: Andrija Kovač, Branko Sujić, Boško Đorđević
Obrada zvuka i muzika: Andrija Kovač, Slobodan Krička, Relja Ćupić
Grafički dizajn i kolor korekcija: Andrija Kovač