Vaši podaci, vaša prava – modeli zahteva za građane

01-10-2019

Stigao vam je mejl od nepoznate agencije za ispitivanje javnog mnjenja sa molbom da popunite anketu, a sigurni ste da im nikada niste ostavili privatnu mejl adresu. Predstavnik osiguravajuće kuće kod koje ste pre nekoliko godina zaključili polisu putnog osiguranja vas zove na mobilni telefon, nudeći vam nove usluge koje niste tražili. Preselili ste se i želite da vam štampani primerci omiljenog magazina stižu na novu kućnu adresu. Sve su ovo situacije iz svakodnevnog života koje se tiču vaših podataka o ličnosti, a često niste sigurni kako da postupite da bi neko obrisao vaše podatke, ispravio ih ili prestao da ih obrađuje.

Kao lica na koja se podaci odnose, građani po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) imaju niz prava koja mogu da ostvare u odnosu na rukovaoce podacima, bilo da je reč o javnom ili privatnom sektoru. Iako je i stari zakon koji se primenjivao od 2009. godine predviđao da građani imaju pravo da traže uvid u svoje podatke o ličnosti, njihovu kopiju, brisanje, ispravku, prenos i tome slično, nova pravila koja se primenjuju od avgusta ove godine proširuju ova prava i bolje ih definišu, u skladu sa novim okolnostima ekonomije podataka i naprednim tehnologijama.

Imajući u vidu da je novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti komplikovan za čitanje i tumačenje, naročito građanima koji nisu dovoljno upućeni u materiju, SHARE Fondacija je pripremila modele zahteva za ostvarivanje prava građana prema članovima ZZPL. Modele možete slobodno preuzeti na linkovima ispod, popuniti i poslati privatnim kompanijama, državnim organima ili organizacijama.

Član 26 ZZPL – Zahtev za pristup podacima o ličnosti

Član 29 ZZPL – Zahtev za ispravku i dopunu podataka o ličnosti

Član 30 ZZPL – Zahtev za brisanje podataka o ličnosti

Članovi 30 i 37 ZZPL – Prigovor na obradu ličnih podataka i zahtev za brisanje ličnih podataka koji se koriste u svrhu direktnog marketinga

Član 31 ZZPL – Zahtev za ograničenje obrade podataka o ličnosti

Član 36 ZZPL – Zahtev za prenosivost podataka o ličnosti

Član 37 ZZPL – Prigovor na obradu podataka o ličnosti

Član 38 ZZPL – Zahtev za prestanak primene odluke donete isključivo na osnovu automatizovane obrade (uključujući i profilisanje)

Moji podaci, moja prava – Vodič kroz GDPR i zaštitu podataka o ličnosti