Besplatni alati za usklađivanje sa GDPR

08-10-2018

SHARE Fondacija je kreirala Pribor za lične podatke, besplatan set alata na adresi gdpr.mojipodaci.rs pomoću kojih možete da olakšate usklađivanje vašeg poslovanja sa Opštom Uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Pribor predstavlja dobru polaznu osnovu za domaće startape, preduzetnike, kompanije svih veličina koje pružaju usluge građanima EU ili planiraju da nastupaju na evropskom tržištu, kao i državne organe koji žele da usklade svoje prakse sa najvišim standardima zaštite podataka o ličnosti. Alati su koncipirani tako da ih mogu koristiti i menadžment i pravna služba, tj. ne očekuje se podrobnije znanje o zaštiti podataka o ličnosti.

Alat za samoprocenu će vam pomoći da razumete nove pravne obaveze i mapirate rizične tačke u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Utvrđivanje da li je vaša organizacija rukovalac ili obrađivač podataka, imenovanje lica za zaštitu podataka o ličnosti (DPO), vođenje evidencije o obradi podataka o ličnosti i druge obaveze su detaljno opisane u alatu. Odgovaranjem na pitanja u alatu kreirate akcioni plan koji predlaže korake neophodne za usklađivanje sa GDPR.

Generator politika privatnosti vam omogućava da svoje klijente i korisnike transparentno informišete o praksama prikupljanja, obrade i čuvanja podataka o ličnosti, u skladu sa GDPR. Nakon što odgovorite na pitanja, npr. u koje svrhe obrađujete podatke o ličnosti, koji se tačno podaci prikupljaju i po kom pravnom osnovu, i popunite neophodne podatke o organizaciji, dobijate osnovu politike privatnosti koju možete da sačuvate i dalje prilagođavate po potrebi.

Uz alate, na raspolaganju je besplatan vodič “Moji podaci, moja prava”, koji daje pregled osnovnih principa zaštite podataka o ličnosti prema novom pravnom okviru i informiše građane o novim pravima.

Da podsetimo, novi pravni okvir za zaštitu podataka u EU je stupio na snagu 25. maja ove godine. Jedna od najvažnijih novina je da pravila GDPR važe i za kompanije van Evropske unije, ako obrađuju podatke građana EU ili im nude usluge. Takođe, predlog novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji je Vlada Srbije usvojila na sednici 24. septembra zasniva se na istim principima i pravilima kao GDPR.