David Young – Movable Borders

20-07-2013

U post-nacionalnoj eri, kad su “teritorijalne i političke granice sve propusnije”, što se događa sa samom granicom? Kako je definirana i koje tehnologije se koriste kako bi se kontrolirala?
Movable Borders je dugotrajan istraživački projekt koji istražuje moguće odgovore na ova pitanja omogućavanjem rasprava o “reteritorijalizaciji” granica u informativnom dobu.
Program SHARE konferencije na Republici ugostiti će Movable Borders sa radionicom “The Reposition Matrix” (Matrica repoziocioniranja) koja će se fokusirati na vojno-industrijsku proizvodnju i trgovačke mreže namijenjene bespilotnim letjelicama (poznatije kao UAV ili dronovi).