Jednoglasno protiv nadzora: usvojena UN Rezolucija!

19-12-2013

EFF: ”Mali korak za privatnost, ali veliki u borbi protiv nadgledanja”

Generalna skupština Ujedinjenih nacija, koju čine predstavnici sve 193 svetske države, jednoglasno je usvojila Rezoluciju o pravu na privatnost u digitalnom dobu, što je prvi dokument UN koji se bavi zaštitom privatnosti posle 25 godina. Da podsetimo, Nemačka i Brazil su pokrenuli inicijativu da se ova Rezolucija usvoji zbog masovnog nadgledanja koje su vršile vlade širom sveta.

Naročito smo ponosni na ovakav ishod rasprave u UN-u zbog uspeha inicijiative SHARE Defense – SHARE Fondacije i Partnera za demokratske promene Srbija kojom smo pozvali Republiku Srbiju da glasa za Rezoluciju. Inicijativu su podržale 33 organizacije civilnog društva, kao i medijska i novinarska udruženja.

Rezolucijom se zahteva da Visoki komesar za ljudska prava UN Generalnoj skupštini podnese izveštaj o zaštiti prava na privatnost u kontekstu nacionalnog i ekstrateritorijalnog nadzora i/ili presretanja digitalnih komunikacija i sakupljanja ličnih podataka, uključujući takvo postupanje i na masovnom nivou. U Rezoluciji se takođe navodi da, iako se prikupljanje i obrada podataka može opravdati zaštitom javne bezbednosti, države moraju da osiguraju poštovanje obaveza koje imaju u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava. Rezolucija pruža mogućnost da se problem zaštite privatnosti dalje razmatra u Ujedinjenim nacijama.

Iako nije pravno obavezujuća za države članice UN, značaj ove Rezolucije je nesporan i predstavlja prvi korak ka usvajanju pravno-obavezujuće zaštite privatnosti u digitalnom dobu. Ovo nije prvi put da se jedna rezolucija UN smatra za deo običajnog prava, koje je jedan od glavnih izvora međunarodnog prava, s obzirom da se glasanjem u Generalnoj skupštini najbolje oslikava praksa država, ali i njihov stav o obavezujućoj prirodi norme koju usvajaju. Imajući ovo u vidu, može se reći da je jednoglasno usvajanje ove Rezolucije dokaz o opštem stavu država članica o neophodnosti zaštite privatnosti u digitalnom dobu.

Organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom digitalnih prava, uključujući SHARE Defense, EFF i Access, razvile su 13 Međunarodnih principa za primenu standarda zaštite ljudskih prava na nadgledanje komunikacija, kako bi se stalo na put neovlašćenom i masovnom nadzoru elektronskih komunikacija građana. Principe je već podržalo više od 300 organizacija iz čitavog sveta – sada i pojedinci mogu da potpišu peticiju kako bi digli glas protiv masovnog nadzora.