Kushtrim Xhakli – Gov’s need revolution not evolution.

20-07-2013

Kushtrim Xhakli poduzetnik je s visokom strašću za inovacijom i mijenjanjem paradigmi na tržištu. Tijekom posljednjih desetak godina, gradi nekoliko tvrtki i donosi čitav niz novih tehnologija. Kushtrim djeluje pri berlinskom startup programu za obnovljivu energiju Changers.com čiji je i suosnivač, utemeljitelj je Fast Europe Ventures LLC-a, član je upravnog odbora zaklade IPKO, suradnik je za Hack Fwd. Gorljivi je zagovornik startup ekosustava i edukacije o tehnologijama, ali i pionir u tom području koji je sagradio besplatnu platformu za razvijanje tech vještina. Platforma je nagrađena s Best Practice Award za najutjecajniju platformu u području visokih tehnologija 2008. i do danas je dio nacionalnog obrazovnog programa.

Kushtrim je objavljivan u The Economistu, BBC-u, CNN-u, Die Zeitu, Der Spiegelu i u France24.