Monitoring izveštaj: porast verbalnog nasilja na Internetu u Srbiji

20-10-2015

Digitalna prava i slobode u Srbiji, maj – septembar 2015

 

Druga etapa monitoringa digitalnih prava i sloboda u Srbiji tokom 2015. godine potvrđuje nalaze prethodnog izveštaja – verbalno nasilje na Internetu u stalnom je porastu. Reakcije nadležnih i dalje se uglavnom svode na nasumičnu primenu klasičnih represivnih mera, dok se mediji, civilno društvo i Internet zajednica ovim fenomenom i dalje bave kao karakteristikom nekakve izolovane sajber sfere.

Share fondacija prati razvoj prava i sloboda u digitalnom okruženju od maja 2014, beležeći pojedinačne incidente i posledice koje ti događaji imaju na celokupan javni prostor u društvu. Za razliku od prethodnih, u periodu od maja do septembra ove godine jenjava fascinacija javnosti “botovima” i drugim oblicima manipulacije percepcijom javnog mnjenja, što ne znači da su ove prakse prestale. Takođe, u ovom periodu zabeležen je manji broj tehničkih napada na sajtove i blogove nego ranije. Akteri u slučajevima verbalnog nasilja i pretnji sve češće su političari i javne ličnosti, kao žrtve ali i kao počinioci.

“Selektivna zaštita” koju država pruža građanima izloženim pretnjama i različitim oblicima ugrožavanja bezbednosti na Internetu, poprima oblike ustaljene prakse, na šta Share fondacija posebno upozorava. Politički kontekst sve brojnijih sporova zbog javno izgovorene reči, nezainteresovanost nadležnih institucija za jedne i neuobičajena efikasnost u drugim slučajevima, umesto da potkrepi tezu o unapređenju rada pravosuđa – ostavlja utisak selektivne pravosudne zaštite.

Share fondacija poziva netizene na direktnije učešće u oblikovanju javnog dijaloga u našoj zajednici, a predstavnike vlasti i javne ličnosti na upoznavanje sa internet kulturom i poštovanje sajber sfere u kojoj se odvija značajan deo života čitavog društva.

Unapređenje zaštite ljudskih prava i sloboda u digitalnom okruženju primarna je obaveza države, a neprekidan nadzor nad izvršenjem ove obaveze vrhunska je građanska dužnost svih nas.

Integralni tekst izveštaja se može preuzeti ovde.