Nova generacija Creative Commons licenci

19-03-2014

Creative Commons je neprofitna organizacija koja omogućava deljenje i upotrebu kreativnih dela i znanja kroz upotrebu njenih slobodnih pravnih alata. Organizaciju je 2001. godine osnovao Lawrence Lessig, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Harward-u. Njihove slobodne i lake-za-korišćenje licence autorskih prava obezbeđuju jednostavan i standardizovan način za davanje javnog odobrenja za deljenje i upotrebu kreativnih dela umetnika pod uslovima po izboru nosioca autorskih prava. Creative Commons (CC) licence omogućavaju da na jednostavan način zaštitu svojih autorskih prava promenite sa “sva prava zadržana” sistema (All rights reserved), na “neka prava zadržana” sistem (Some rights reserved). CC licence nisu alternativa zaštiti autorskih prava, već funkcionišu rame uz rame sa zaštitom autorskih prava i omogućavaju da prilagodite svoje uslove zaštite onako kako najviše odgovara Vašim potrebama.

CC licence:

1. Attribution “CC BY”- dozvoljava drugima da dele, menjaju, podešavaju i nadograđuju, čak i u komercijalne svrhe, dokle god Vas navode kao tvorca originalnog dela. Najprilagodljivija i najmanje restriktivna. Preporučuje ukoliko želite da Vaš rad bude podeljen i korišćen od strane što više ljudi.
2. Attribution-ShareAlike “CC BY-SA”- dozvoljava drugima da menjaju, podešavaju i nadograđuju, čak i u komercijalne svrhe, dokle god Vas navode kao tvorca originalnog dela i licenciraju svoja dela pod identičnim uslovima. Ova licenca se poredi sa takozvanom “copyleft” besplatnom i otvorenom licencom za softvere. Ovu licencu koristi Wikipedia.
3. Attribution-NoDerivs “CC BY-ND”- dozvoljava deljenje dela, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, dokle god je originalno delo nepromenjeno i celo, a Vi označeni kao tvorac dela.
4. Attribution-NonCommercial “CC BY-NC”- Kod ove licence dozvoljava se drugima da menjaju, podešavaju i nadograđuju u nekomercijalne svrhe. Iako njihovo delo mora takođe da Vas označi kao autora originalnog dela i da bude nekomercijalno, ne moraju da licenciraju svoja dela na isti način.
5. Attribution-NonCommercial-ShareAlike “CC BY-NC-SA”- omogućava da drugi menjaju, podešavaju i nadograđuju delo u nekomercijalne svrhe, dokle god Vas označavaju kao tvorca originalnog dela i sve dok svoja dela licenciraju pod identičnim uslovima.
6. Attribution-NonCommercial-NoDerivs “CC BY-NC-ND”-  najrestriktivnija. Pod ovom licencom se jedino dozvoljava drugima da preuzimaju Vaše delo sa Interneta i podele ga sa drugima, sve dok Vas navedu kao autora dela.

Postoji šest CC licenci, a nedavno je objavljena nova generacija licenci pod oznakom CC 4.0. Rasprava o tome kako bi trebalo da izgledaju nove licence i šta bi trebalo da sadrže je trajala skoro dve godine, koja je započeta na CC Globalnom samitu 2011. koji je održan u Varšavi, Poljskoj. Analiza organizacije EFF je pokazala da je najveća razlika u odnosu na ranije verzije licenci je to što su 4.0 licence dizajnirane za globalnu upotrebu, čime se prekida sa ranijom praksom “uvoza” licenci u različite jurisdikcije, koji podrazumeva prevođenje i adaptriranje licenci lokalnom zakonodavstvu. Ova promena ima za cilj da učini upotrebu ove generacije licenci što fleksibilnijom i što jačom, bez potrebe za većim promenama u skorijoj budućnosti. Nada je da će 4.0 licence trajati duže od 5 godina, koliko su trajale 3.0 licence.

Sledeća veoma bitna promena je omogućavanje licenciranja baza podataka CC licencom. Verzija 3.0 je imala problem sa sui generis pravima baza podataka u onim jurisdikcijama koje priznaju ta prava (prvenstveno u Evropskoj Uniji), jer ona nisu bila pokrivena tom verzijom licenci. Ta konfuzija je otklonjena novom verzijom.

Još jedna bitna stavka je takozvana “Common-sense attribution” (“zdravorazumska atribucija”). Sve licence sada eksplicitno dozvoljavaju da se uslov atribucije zadovolji prostim linkovanjem stane koja pruža informacije o atribuciji. Ovo je praksa dosta dugo unazad na Internetu i nova generacija licenci to nedvosmisleno i potvrđuje.

Takođe, pod 4.0 verzijom postoji rok od 30 dana od otkrivanja da su prekršeni uslovi iz licence da se otklone uzroci za kršenje licenci koje su dovele do prestanka važenja licence. Ranija verzija 3.0 je predviđala da licenca prestaje da važi odmah pošto nastupi kršenje uslova iz licence, ali je nova verzija predvidela rok radi ispravljanja povrede uslova iz licence.

Creative Commons licence su pogodne za upotrebu, jer pružaju veću fleksibilnost za deljenje i adaptiranje autorskih dela, u skladu sa uslovima licence koja je korišćenja. Razlog za to je unapred data saglasnost za takvo korišćenje dela, što ne postoji u trenutnom sistemu autorskih prava. Tokom godina je rastao broj korisnika CC licenci, pa se tako kao jedan od najpoznatijih korisnika na svetskom nivou može navesti muzička grupa Nine Inch Nails. Kao regionalni primer možemo da navedemo producenta Jana Nemečeka, koji je većinu svojih dela, kao i sva izdanja svoje digitalne izdavačke kuće Norbu, objavio pod CC licencom. Takođe, veliki broj organizacija sadržaj na svojim sajtovima omogućava dostupnim pod CC licencama, kao što su EFFMozillaInternet Archive i Wikipedia. Naravno i sajt Share Fondacije / Share Defense, na kojem čitate ovaj članak je licenciran pod CC licencom