Nova ovlašćenja policije po Nacrtu zakona o evidencijama i obradi podataka

07-04-2015

Rasprava o Nacrtu zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, kojim je predviđen niz spornih rešenja, otvorena je do 20. aprila. Između ostalog, Nacrtom zakona predlaže se pokretanje oko 40 različitih evidencija, odnosno baza za prikupljanje podataka o ličnosti. Svrha svake od ovih 40 baza određena je zajednički, što ne odgovara ustavnim garancijama i Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

Posebno je problematično stvaranje pojedinih baza kao što je “evidencija podataka od značaja za rad policije u zajednici” koja bi, između ostalog, trebalo da sadrži podatke o odgovornim licima u nevladinim organizacijama. Dodatno, obim podataka koje MUP može da prikuplja vrlo je široko određen, naročito kod baza o krivičnim delima. Evidencija o operativnim izveštajima i operativnim informacijama omogućila bi prikupljanje svih osetljivih podataka – od DNK i krvne grupe, preko mesta koje lice posećuje, podataka o bolestima zavisnosti i tome slično, a da pritom nije jasno čemu ova baza služi. Najintruzivnija je baza o terorizmu i organizovanom kriminalu.

Samo prikupljanje podataka predstavlja značajan problem: odvija se neposredno, očigledno policijskim ovlašćenjima, i od strane trećih lica (državnih organa i ostalih) koja su dužna da policiji po zahtevu daju podatke. Prilikom traženja podataka, policija samo dostavlja osnov za korišćenje, čime zapravo odmah dobija uvid u gotovo sve baze na teritoriji Srbije.

Osoba čiji se podaci obrađuju ima pravo da izvrši uvid, s tim da ovakav zahtev policija može da odbije po nekoliko osnova. Ovakva rešenja nisu u skladu sa propisima Republike Srbije, a ni sa međunarodnom praksom. SHARE fondacija će narednih dana objaviti detaljnu analizu Nacrta zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova.

MUP je pozvao sve zainteresovane da svoje komentare na Nacrt pošalju na adresu [email protected]. Ukoliko ne želite da šaljete komentare samostalno, možete ih proslediti na adresu SHARE fondacije ([email protected]) a mi ćemo ih priključiti našoj analizi ako to bude moguće.