Odgovor na saopštenje NUNS-a o potrebi sprečavanja zloupotrebe slobode izražavanja na Internetu

10-02-2014

Nezavisno udruženje novinara Srbije je objavilo saopštenje kojim “apeluje na medije da spreče zlopoupotrebu slobode izražavanja na Internetu i preduzmu konkretne mere da se komentari na tekstove i priloge ne pretvore u još jedno polje međustranačkih obračuna”. Iako je očigledno da se onlajn komentari koriste za političku promociju i “prepucavanje”, naročito u vreme izborne kampanje, SHARE Fondacija smatra da pooštravanje prethodne moderacije komentara predstavlja ograničavanje slobode izražavanja na Internetu.

 

Da li su moderatori kvalifikovani da budu zaštitnici slobode izražavanja na Internetu?

Kako zapravo utvrditi šta je “zloupotreba” slobode izražavanja i ko može da se smatra kompetentnim da vrši takve procene? Naš stav je da moderatori na većini Internet portala u Srbiji, sem nekoliko izuzetaka, svakako nisu. Prethodna moderacija komentara je problematičan koncept, jednim delom i zbog toga što se uređivačka politika medija tako prenosi na sadržaje koje kreiraju sami korisnici. Tokom izborne kampanje može da se dogodi da moderator, želeći da učini političku debatu u komentarima “smislenom”, ne objavljuje komentare koji nisu u skladu sa uređivačkom politikom, što je očigledna cenzura i drektno uticanje na javno mnjenje. Zato onlajn komentare treba da reguliše sama zajednica koja se okuplja oko portala. Kod post-moderacije komentara, svaki korisnik može da označi sadržaj kao neprihvatljiv, kako bi taj sadržaj bio uklonjen. Zloupotreba mehanizama digitalnog okruženja (npr. označavanje objave kao “spam”) je pravi problem na koji želimo da ukažemo, posebno jer se tako na Internetu stvara pogrešna slika o javnom mnjenju i manipuliše sadržajem. Onlajn zajednica veoma brzo i lako prepozna zloupotrebe ove vrste. Recimo, ismevanje takvog postupanja ima mnogo jači efekat od bilo koje zabrane, tj. uklanjanja sadržaja.

 

Odgovarajuće mere za prihvatljivu političku debatu

Molimo sve organizacije koje se bave zaštitom slobode izražavanja i medijskim slobodama da pre nego što i dobronamerno predlože kako da se digitalno okruženje “dovede u red”, razmisle o mogućim posledicama tih predloga po slobodu i otvorenost Interneta. SHARE Fondacija podržava NUNS-ove težnje da se spreče zloupotrebe slobode izražavanja na Internetu i preduzimanje konkretnih mera kako bi politička debata bila što korektnija i sadržajnija.

Internet platforme treba da preduzmu mere koje će omogućiti:

  • veću transparentnost premoderacije i kontrole koju vrše platforme i uređivački timovi;

  • kvalitetnije mehanizme regulisanja sadržaja od strane Internet zajednice; i

  • poštovanje prava na anonimnost.

Na ovaj način će se stvoriti uslovi za visoke standarde slobode informisanja, a same platforme će steći poverenje Internet zajednice.