Podneta žalba Savetu za štampu zbog pisanja portala “Teleprompter”

31-10-2013

SHARE fondacija – SHARE Defense je u ime Sajmona Vilsona (Simon Wilson) iz organizacije “Culture Exchange” podneo žalbu Savetu za štampu zbog teksta “Ozloglašena sekta okuplja novosadsku omladinu”, koji je objavljen na Internet portalu “Teleprompter”. Žalbu smo podneli jer smatramo da su u ovom tekstu prekršeni mnogi etički i profesionalni standardi Kodeksa novinara Srbije.

Pošto “Teleprompter” nije registrovan kao javno glasilo i nije član Asocijacije medija i Lokal presa, Savet za štampu ne može da primeni punu nadležnost. Stoga smo se pozvali na član 8. stav 3 Statuta Saveta za štampu, koji predviđa ograničenu nadležnost za sadržaj objavljen u medijima koji nisu prihvatili punu nadležnost Saveta, i koji nisu članovi navedenih udruženja medija. Od Saveta za štampu smo dobili odgovor u kome je navedeno da će žalba biti prosleđena portalu “Teleprompter”, koji ima rok od sedam dana da odgovori na nju. Kako neće biti primenjena puna nadležnost, Savet nije u mogućnosti da “Teleprompter-u” naloži da objavi odluku Komisije za žalbe već jedino može da utvrdi da je došlo do povrede Kodeksa i da izrekne javnu opomenu.

Zbog prirode onlajn novinarstva i načina objavljivanja informacija u digitalnom okruženju, koji se veoma razlikuju od klasičnog režima tradicionalnih medija i javnog informisanja, SHARE Defense ostaje pri stavu da digitalni i građanski mediji poput blogova, veb platformi, foruma, Tviter naloga, Fejsbuk stranica i drugih Internet servisa treba da ostanu van okvira medijske regulative, te da za njihov rad, kao do sada, ne treba da postoji bilo kakva obaveza registracije, a kamoli dobijanje odobrenja.

Ipak, sajber prostor nije u potpunosti van nacionalnih regulatornih okvira, pa lica koja su informaciju objavila na Internetu, kao i vlasnici digitalnih i građanskih medija, hipotetički mogu da odgovaraju po osnovu zahteva za naknadu štete, ali i krivičnih postupaka. Usled toga smatramo da Internet portali koji imaju za cilj da informisanost građana podignu na viši nivo, a objavljuju urednički oblikovan sadržaj koji pretežno sami kreiraju, moraju da poštuju etička pravila novinarske profesije.

Kako se SHARE Defense zalaže za slobodan, otvoren i decentralizovan Internet i implementaciju standarda ljudskih prava u digitalnom okruženju, smatramo da sloboda govora nije neograničena u sajber prostoru. Ipak, naš stav je da pokušaji država da direktno intervenišu u sadržaj na globalnoj informacionoj mreži mogu samo da doprinesu zatvaranju Interneta u nacionalne okvire i većoj represiji koja će u znatnoj meri ograničiti slobodu izražavanja. Samim tim, verujemo da odgovarajući regulatorni model za digitalne i građanske medije treba da bude samoregulacija, koja može da se ostvari posredstvom samoregulatornih tela poput Saveta za štampu.