Podržite Deklaraciju o poštovanju Internet sloboda u političkoj komunikaciji

26-02-2014

Internet je za mnoge od nas već skoro dve decenije mesto slobode. To je prostor u okviru koga smo se osećali slobodni da iznesemo mišljenje i susretnemo različitosti, mesto za koje smo verovali da ima sposobnost razvoja u nezavisnu javnu sferu.

Internet u kome su neki od nas stekli digitalno punolestvo preti da nestane. Čini se da više nismo u mogučnosti da zaštitimo privatnost koliko god se trudili. To nas čini ranjivijim od različitih vrsta nadzora, kako javnog tako i privatnog.

Ulazak političkih partija u Internet arenu pokušao je da menja “pravila igre” na prostoru koji smo svi osećali javnim i slobodnim. Sve učestalije se susrećemo sa samocenzurom, cenzurom, manipulacijama javnom sferom i zloupotrebom online mehanizama. Tako se javlja potreba da kodifikujemo pravna i etička pravila u sferi političke komunikacije pošto su pojedine Internet aktivnosti političkih stranaka bile prilično problematične sa aspekta etike dok se za neke postupke aktivista može i povesti pitanje krivične odgovornosti.

Iz potrebe da zaštiti osnove Internet kulture i podstakne otvorena, kreativna i odgovorna online političku debatu, deo Internet zajednice sastavio je smernice namenjene političkim partijama i njihovim aktivistima, kao i drugim stranama zainteresovanim za učešće u političkoj komunikaciji.

Smernice su predstavljene u Deklaraciji o poštovanju Internet sloboda u političkoj komunikaciji, koju su već podržali brojni online mediji (Južne vesti, CINS, Balkanist, Autonomija, Njuz, Pištaljka, Peščanik…) i medijska udruženja NUNS, UNS, NDNV i ANEM.

Kako Deklaracija sadrži i pregled mogućih pravnih mehanizama koji mogu biti pokrenuti protiv prekšilaca, Share Fondacija i Share Defense su preuzeli na sebe da prikupljaju informacije o mogućim povredama i pokreću raspoložive postupke.

Podrška svakog građanina je bitna. Svi mi zajedno činimo Internet.

Podržite Deklaraciju na www.deklaracija.net

Pozivamo političke partije, njihove članove i aktiviste, kao i sve ostale zainteresovane strane da potpišu Deklaraciju i prihvate njene principe. Ukoliko neko smatra da ima dokaze o potencijalnim zloupotrebama i kršenju načela Deklaracije, može da pošalje prijavu na mejl [email protected] i SHARE Fondacija će pokrenuti odgovarajući pravni postupak.