Strategija informacione bezbednosti usvojena bez javne rasprave

30-05-2017

Jedan od ključnih dokumenata u oblasti IKT, Strategija razvoja informacione bezbednosti od 2017. do 2020. godine, usvojena je na jučerašnjoj sednici Vlade Srbije. SHARE Fondacija je iznenađena usvajanjem strategije bez otvorene javne rasprave i uključivanja organizacija civilnog društva i ostalih značajnih aktera, poput industrije i akademske zajednice, naročito jer su prethodni dokumenti iz oblasti informacione bezbednosti bili doneti kroz transparentan proces. Samo uz učešće stručne i šire javnosti u kreiranju strateških politika za razvoj informacione bezbednosti se može obezbediti adekvatan okvir delovanja u naredne 4 godine.

Strategija postavlja 7 principa razvoja informacione bezbednosti u Srbiji, među kojima su blagovremeno prepoznavanje rizika, preduzimanje preventivnih mera i efikasna reakcija na incidente, kao i kontinuirani razvoj sistema zaštite u informacionoj bezbednosti na pravnom, organizacionom i tehničkom nivou, uz prilagodljivost novim okolnostima i izazovima. Važno je istaći da se posebni delovi strategije odnose na bezbednost dece na internetu i informacionu bezbednost u obrazovnom sistemu.

Vlada ima rok od 6 meseci da usvoji akcioni plan za sprovođenje strategije, dok je za realizaciju strategije nadležno Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Kao predstavnici civilnog društva, nadamo da će postojati javna rasprava prilikom usvajanja akcionog plana.