Vaše pravo da Vam uklonimo snimak

07-03-2014

Kakva je uloga RTS-a u uklanjanju satiričnih snimaka sa Internet portala

Kako su mnoga pitanja u vezi sa za slučajem “cenzure” parodije Supermen u Feketiću ostala nerazjašnjena, istovremeno sa podnošenjem krivične prijave, SHARE Fondacija je RTS-u poslala Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koji je trebalo da rasvetli ulogu nacionalnog javnog servisa u uklanjanju satiričnih sadržaja sa Interneta.

odgovoru na zahtev, RTS je u uobičajenom maniru komunikacije sa javnošću i građanima (koji ga inače finansiraju), izbegao da pruži odgovore na 7 jednostavnih pitanja kojima je mogla da bude otklonjena svaka sumnja u odgovornost javnog servisa za pokušaj cenzurisanja sadržaja na Internetu.

Jedino što je jasno je da između kompanije “KVZ Music” i RTS-a ne postoji potpisan ugovor, odnosno da je trenutno angažovana “u cilju testiranja administratorskih ovlašćenja”, kako bi “zaštitila zvaničan Internet profil RTS-a” od neovlašćenog preuzimanja, odnosno da je u toku “test faza” odnosa “KVZ Music” i RTS-a. Kako je moguće da javni servis angažuje neku privatnu kompaniju da ga zastupa u Internet prostoru, a da ne postoji nikakav pisani trag ili ugovor, koji bi potvrdio taj odnos?

U ostatku odgovora RTS je birokratskim jezikom i frazama pokušao da izbegne da pruži bilo kakvo objašnjenje kojim bi bila razjašnjena njegova uloga u spornom događaju. Tako je RTS odgovorio da odluka o angažovanju kompanija (KVZ), kao i o uklanjaju emisija zavisi “od procena kapaciteta” i “od tumačenja stručnih službi”, odnosno od toga da li je “u skladu sa odgovarajućim procenama”, a potpuno je propustio da odgovori da li ima ikakve veze sa uklanjanjem satiričnih snimaka koji su ismevali akciju spašavanja Aleksandra Vučića.

Smatramo da nam je RTS svojim obaveštenjem onemogućio da saznamo koja je njihova uloga u događaju od 1. februara 2014. godine, kada je očigledno došlo do ograničavanja prava na slobodu izražavanja na Internetu. Ostaje pitanje ko je kompaniji “KVZ music” naložio da od YouTube-a zahteva uklanjanje video snimka. Pravni osnov ovlašćenja za uklanjanje po našem pravu, ali i pravilima YouTube-a pretpostavlja postojanje pismene saglasnosti, tj. ugovora kojim bi se prenelo pravo na uklanjanje sadržaja. Ako te saglasnosti nema, onda je “KVZ music” samoinicijativno naložio uklanjanje video snimka.

SHARE Fondacija je poslala RTS-u nov zahtev, kako bi dobila odgovore na pitanja. Zbog nepotpunog odgovora RTS, uložila je žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.