Andrea Arzaba – Protest in Mexico and Turkey

20-07-2013

Andrea je nezavisna novinarka, fotografkinja i komunikator koji uglavnom obrađuje teme pravde u društvu, ljudskih prava, politike, zaštite okoliša i putovanja, kulture. Osnivačica je projekta „Sunflower Post“ oko kojeg se okupljaju mladi ljudi iz cijelog svijeta te blogaju o lokalnim temama s fokusom na rodnu tematiku. Kao bloger, Andrea je pisala za Global Voices Online, Future Challenges i za europski centar za novinarstvo (European Journalism Centre). Pokrivala je brojne konferencije koje je organizirao UN o klimatološkim promjenama, COP16, COP17, Rio+20 te međunarodnu konferenciju protiv korupcije u Brasiliji.