Larisa Mann ( DJ Ripley ) – When life is a hostile environment: is technological intimacy possible?

20-07-2013

Larisa je pravni antropolog, javni govornik i nagrađivani DJ. Ona je i doktorand sudske prakse i društvenog zakona na Berkeleyu, a bavi se istraživanjem posljedica intelektualnog vlasništva na društvo, posebice autorskih prava. Proučava i pravne posljedice stvarnih kreativnih praksi na društvo, dajući etnografsku sliku i slične rezultate kvalitativnih istraživanja, također kroz analizu zapisa o autorskim pravima u popularnom tisku.
Larisin primarni cilj utemeljenje je debati o pravu na vlasništvo kroz znanstvene empirijske dokaze, osobito kroz poveznicu između pokreta ograđivanja moćnika i borbe za ekonomsku i političku moć. Redovito se uključuje u rad sa zajednicom kroz stvaranje glazbe, tech industriju, sudjelujući u programima na pravnim fakultetima, istraživačkim centrima, hakerskim prostorima, pohodeći sastanke na temu prava, tehnologije i kulture.