Arturo Filastò – Global Leaks

20-07-2013

GlobaLeaks  je open-source okvir za “zviždače”. Omogućuje svakom da vrlo jednostavno postavi i održava platformu za “zviždače”. GlobaLeaks pomaže raznim vrstama korisnika :medijskim organizacijama, aktivističkim grupama, korporacijama i javnim agencijama.

GlobaLeaks je projekt koji podržava praksu “zviždanja” na način da ljudima omogući pristup software alatima potrebnima za pokretanje vlastitih inicijativa. U startu jamči visoku razinu sigurnosti i anonimnost, iako se i ti parametri mogu jednostavno mijenjati. To omogućava korisniku da “tweaka” sustav kako bi dosegao željenu razinu sigurnosti i  prilagodio ga svojim potrebama.