Katitza Rodriguez – Cross border surveillance. Spying on the world from domestic soul

20-07-2013

Electronic Frontier Foundation (EFF) je verovatno najuticajnija svetska organizacija koja se bavi pravima u digitalnom prostoru i ujedno simbol borbe za slobode na Internetu.

Trenutno duboko u protestima i advokaturi protiv SOPA, PIPA i ACTA zakona, Katitza Rodriguez je direktor Međunarodnog pravnog programa i fokusirana je na probleme privatnosti sa posebnim akcentom na sprovođenje zakona, nadzor državnih organa i protok informacija preko granica.

EFF utiče na osnaživanje prava ljudi da se izraze anonimno i tako podstiče slobodu govora. Aktivno kreiraju video blogove i priručnike koji pomažu virtuelnim identitetima da razumeju i odbrane svoja digitalna prava i zaštite svoju privatnost.