Digitalna prava i slobode u najnovijem izveštaju EU o napretku Srbije

10-11-2015

novembra, u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta. Predstavljajući izveštaj za Srbiju, Evropski komesar za proširenje Johanes Han ocenio je da je zemlja posvećena strateškom cilju ulaska u EU i da nastavlja sprovođenje političkih i ekonomskih reformi.

Izveštaj na 80 strana između ostalog posebno obrađuje i pitanja kojima se bavi SHARE Fondacija, kao što su sloboda izražavanja na internetu, informaciona privatnost, digitalna bezbednost i pristup znanju.

Tako je u delu posvećenom ispunjavanju političkih kriterijuma, odeljak o vladavini prava, naglašena potreba za usklađivanjem domaćeg pravnog okvira sa evropskom regulativom, između ostalog i u vezi sa onlajn dečijom pornografijom i sajber kriminalom, za koji se posebno ukazuje na neophodno usvajanje nacionalnih strategija prema EU SOCTA metodologiji.

U istom delu, odeljak o ljudskim pravima i zaštiti manjina i ranjivih grupa, ističe se nužnost stvaranja povoljnog okruženja za slobodu izražavanja. “Potrebno je reagovati i javno osuditi pretnje, fizičke napade i slučajeve pozivanja na nasilje nad novinarima i blogerima”, navodi se u izveštaju, i ističe zabrinutost zbog pretnji i nasilja nad novinarima. “Podneto je nekoliko krivičnih prijava ali osuđujuće presude su i dalje retkost”.

“Nije bilo napretka u istrazi niza slučajeva napada na vebsajtove iz 2014. Potrebni su napori da se osumnjičeni za narušavanje slobode na internetu identifikuju i procesuiraju”, konstatuje se u izveštaju.

U delu koji se tiče ispunjavanja kriterijuma iz pojedinačnih poglavlja pregovora o pridruživanju, za SHARE Fondaciju od posebnog je značaja pregovaračko poglavlje 10 – Informaciono društvo i mediji. U izveštaju se konstatuje “umerena spremnost” Srbije, uz napomenu da je izvestan napredak učinjen posebno u vezi sa prelaskom na digitalno emitovanje TV programa i tekuću implementaciju tri nova medijska zakona.

U narednoj godini, dodaje se, Srbija bi trebalo da nastavi usklađivanje pravnog okvira u oblasti elektronskih komunikacija, da obezbedi nezavisnost Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i ojača administrativne i inspekcijske kapacitete nadležnog ministarstva. Takođe se ističe potreba detaljne i sveobuhvatne pravne regulative oglašavanja.

Značajne preporuke u delu koji se tiče pregovaračkog poglavlja 23, pravosuđe i osnovna prava, odnose se na neophodnost stvaranja uslova za puno ostvarivanje slobode izražavanja.

Napominje se da je u protekloj godini zabeleženo nekoliko slučajeva pretnji i nasilja nad novinarima, dok su odgovarajući koraci u smislu istrage, procesuiranja i osuđujućih presuda “veoma ograničeni”. Nekoliko kritički intoniranih emisija je ili ugašeno ili su njihov sadržaj i opseg suženi, ističe se u izveštaju. Kako se navodi, izjave državnih funkcionera u vezi sa istraživačkim radom novinara “ne doprinose stvaranju okruženja u kojem se sloboda izražavanja može ostvarivati bez ometanja”.

Internet je slobodan i na raspolaganju uz vrlo malo regulative, kaže se u izveštaju Evropske komisije. Međutim, dodaje se, “nije bilo suštinskog pomaka u istragama hakerskih napada na vebsajtove iz 2014.

U ovom delu izveštaja ukazuje se i na potrebu donošenja novog zakona o zaštiti ličnih podataka, kako bi se obezbedila puna usklađenost sa evropskom regulativom. “Video nadzor, biometrija, bezbednost podataka na internetu, obrada i zaštita osetljivih podataka kao i direktni marketing i dalje su bez odgovarajuće regulative, što ostavlja značajan prostor za zloupotrebe”, kaže se u izveštaju i dodaje da je potrebno “hitno” usvojiti zakone o obradi osetljivih podataka.

U vezi sa poglavljem 24 – pravda, sloboda i bezbednost – Evropska komisija ističe da se unapređuje saradnja između policije i specijalnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal, dok policijsko odeljenje za sajber kriminal ima nedovoljno zaposlenih, s obzirom na široku oblast u kojoj sprovodi istrage.

Srbija nema strategiju za sajber kriminal i još nije razvila kapacitete za stratešku analizu prilika u organizovanom kriminalu na svojoj teritoriji”, kaže se u ovom delu izveštaja.

Napredak Srbije u usklađivanju prava intelektualne svojine, poglavlje 7, ocenjen je kao dobar.

Integralni tekst izveštaja o napretku Srbije za 2015. godinu objavljen je na sajtu Evropske komisije.