SHARE za GISWatch o onlajn govoru mržnje i seksualnim pravima u Srbiji

13-11-2015

Global Information Society Watch (GISWatch), inicijativa koja prati razvoj informacionog društva iz perspektive civilnog sektora, objavila je izveštaje za 2015. godinu. Ovogodišnja tema je obuhvatila seksualna prava i internet, a SHARE Fondacija je inicijativi doprinela izveštajem o onlajn govoru mržnje i LGBT zajednici u Srbiji.

Iako su pravni i institucionalni okviri za zaštitu manjina u Srbiji usklađeni sa međunarodnim standardima, čini se da je glavni problem sa onlajn govorom mržnje usmerenim ka LGBT osobama neefikasna primena zakona. Takođe, Srbija je i dalje veoma polarizovano društvo kada je reč o seksualnim pravima, što se naročito vidi pre i za vreme održavanja Parade ponosa u Beogradu.

U izveštaju je predstavljena i domaća sudska praksa povodom diskriminacije i onlajn govora mržnje prema LGBT zajednici. Kao važan slučaj naveden je sudski spor koji je “Gej strejt alijansa” (GSA) pre nekoliko godina vodila protiv informativnog portala “Press online”, zbog komentara čitalaca koji su sadržali brojne pretnje i uvrede. “Press online” je 2012. godine proglašen odgovornim za objavljivanje komentara koji su predstavljali podsticanje mržnje, nasilja i diskriminacije prema LGBT populaciji. Stav Apelacionog suda u Beogradu je bio da zabrana govora mržnje ne predstavlja cenzuru, jer je cilj te zabrane sprečavanje širenja ideja koje bi mogle da imaju veoma negativne posledice po društvo kao celinu.

Neefikasnost državnih organa kada je reč o rešavanju slučajeva diskriminacije seksualnih manjina i dalje predstavlja prepreku punom uživanju ljudskih prava, iako postoji napredak. “Nadležne institucije su našle način da iskoriste Krivični zakonik i pokrenu postupke protiv počinilaca. U početku je bilo grešaka jer je odbrana uspevala da obori optužbe pomoću rupa u optužnicama. Sistem ne funkcioniše savršeno, ali je situacija mnogo bolja”, navodi predsednik GSA Lazar Pavlović.

Na kraju izveštaja su predstavljene preporuke kako bi se na internetu vodile debate o pitanjima od javnog interesa bez govora mržnje, pretnji i diskriminacije.