Jérémie Zimmermann – Technology that liberates. Technology that controls

20-07-2013

U digitalno doba nije moguće kontrolisati prirodan tok informacija upotrebom zakona ili tehnologija, a pritom izbeći narušavanje građanskih sloboda, ekonomskog i društvenog razvoja. Iz tog razloga, Jérémie Zimmermann i njegovi saradnici su pre četiri godine osnovali organizaciju i nazvali je LaQuadrature du Net – po nerešivom matematičkom problemu ‘kvadratura kruga’.

Tim se bavi ozbiljnim zagovaranjem u domenu digitalnih prava sa fokusom na teme kao što su sloboda govora, copyright, kontrola komunikacija i online privatnost. Nakon akcije protiv SOPA / PIPA zakona, trenutna meta im je ACTA, a u svakoj od ovih kampanja uživaju veliku pažnju tradicionalnih medija, što je izuzetno bitan faktor u aktuelnoj borbi za neutralnost, a opiranju od filtriranja Interneta.

Jérémie je globalno prepoznat kao ekspert u oblastima digitalnih prava i čest je gost televizijskih emisija i debata, pa samim tim, pretpostavljamo, i dobar govornik.