Smári McCarthy – Where States go to die

20-07-2013

Smári je aktivist za internetske slobode koji programira, piše eseje i članke, održava predavanja, hrva se s vladama i osmišljava tehničke, političke i društvene infrastrukture. Jedan je od osnivača Piratske stranke Islanda koja je zauzela 3 zastupnička mjesta na izborima 2013. te tako postala prva piratska stranka u svijetu koja je postala članom državnog parlamenta.

Prethodno tome, početkom 2010. Smári predlaže Shadow Parliament projekt koji je u cijelosti baziran na crowdsourcingu. Glavni razlog za pokretanje ovog projekta bio je financijski kolaps na Islandu koji se dogodio u listopadu 2008. Stoga su Smári i njegovi istomišljenici krenuli na izgradnju internetske stranice na kojoj su objavljivali sve točke rasprave islandskog parlamenta te su pozivali građane da očituju svoja mišljenja o pitanjima koja se tiču kolapsa.

Smári je brižljivi anarhist koji svakodnevno promišlja rješenja za održivu tehnologiju.