Nova verzija Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti poslata ministarstvima

14-07-2018

Ministarstvo pravde je u sredu 11. jula poslalo najnoviju verziju Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti resornim ministarstvima na mišljenje.

Pre 6 meseci okončana je javna rasprava o Nacrtu zakona, kada je Ministarstvo pravde objavilo integralnu verziju nacrta sa izmenama nakon primljenih komentara javnosti, i od tada nije bilo zvaničnih informacija o napretku rada na zakonu niti o tome kada će zakon potencijalno biti usvojen.

Obzirom da je Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) počela da se primenjuje pre mesec i po dana, neophodno je da Zakon o zaštiti podataka o ličnosti bude usvojen što je pre moguće u formi koja će na dosledan način odražavati principe GDPR.

Tekst nacrta dostupan je na linku ispod:

Nacrt ZZPL jul 2018