Britanski Poverenik kažnjava Fejsbuk zbog skandala sa Kembridž analitikom

12-07-2018

U najnovijem izveštaju o napretku istrage o zloupotrebi podataka o ličnosti u političkim kampanjama, Poverenik za informacije Ujedinjenog Kraljevstva je objavio nalaze do kojih je došao u toku poslednjih godinu dana. Najavljeno je kažnjavanje Fejsbuka sa 500.000 funti zbog propusta kompanije da zaštiti podatke građana i netransparentnosti u pogledu prikupljanja informacija o korisnicima koje su vršili drugi. Fejsbuk ima pravo na odgovor na obaveštenje Poverenika o kazni, posle čega će biti doneta konačna odluka.

Fejsbuk i kompanija Kembridž analitika, koja se bavi analizom podataka, bili su u fokusu ove istrage od februara ove godine, kada su se pojavili dokazi da su procureli podaci 50 miliona korisnika Fejsbuka širom sveta, koje su istraživači Kembridž analitike izvlačili kroz aplikaciju “testa ličnosti”. Do danas, došlo se do informacija da je pogođeno više od 80 miliona ljudi.

Britanski Poverenik je najavio izricanje najstrože novčane kazne po starom zakonu iz 1998, jer su se prekršaji dogodili pre usvajanja novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji je usklađen sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Da podsetimo, GDPR propisuje daleko veće maksimalne kazne, koje idu do 4 posto ukupnog godišnjeg obrta kompanije ili 20 miliona evra, u zavisnosti koji je iznos od ta dva veći. U slučaju da se skandal sa Kembridž analitikom dogodio posle 25. maja ove godine, po početku primene GDPR, ovakva kazna bi za kompaniju kao što je Fejsbuk potencijalno mogla da dostigne stotine miliona evra.

Pored informacija o napretku istrage o korišćenju podataka u političke svrhe, Poverenik UK je objavio dodatni izveštaj o mogućnostima uticaja na politička mišljenja putem analize podataka o ličnosti. U deset ključnih preporuka u izveštaju se Vladi UK nalaže da što pre usvoji Kodeks za korišćenje podataka o ličnosti u političkim kampanjama.