Sud pravde EU: I komjuniti menadžeri odgovorni za podatke pratilaca

20-06-2018

U jeku priče oko stupanja na snagu Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) i njenom uticaju kako na poslovanje putem interneta tako i na društvene mreže, Sud pravde Evropske unije je 5. juna 2018. doneo odluku koja se odnosi na administratora Fejsbuk stranice i njegovu ulogu u obrađivanju podataka o ličnosti.

Nemačka kompanija “Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein”, koja se bavi pružanjem obrazovnih usluga između ostalog i putem interneta, preko svoje Fejsbuk stranice dobija veliku količinu statističkih podataka o posetiocima, ali ono što je problematično jeste što se pored statističkih podataka prikupljaju i podaci o ličnosti korisnika putem kolačića koje Fejsbuk skladišti na hard disk posetilaca.

Do spora je došlo nakon što je Nezavisni organ za zaštitu podataka o ličnosti nemačke pokrajine Šlezvig-Holštajn naredio kompaniji da deaktivira Fejsbuk stranicu zato što nije obavestila posetioce da se o njima prikupljaju podaci o ličnosti, niti da će im kolačići biti otpremljeni na hard disk. Kompanija se žalila na tu odluku tvrdeći da o obradi podataka o ličnosti odlučuje Fejsbuk, te da ne postoji odgovornost kompanije. Nakon određenog vremena spor je preko lokalnih i federalnih sudova došao do Suda za pravdu Evropske unije.

Sud pravde Evropske unije je doneo odluku kojom pojašnjava da pored Fejsbuka odgovornost mora da snosi i kompanija koja je napravila  Fejsbuk stranicu. U obrazloženju presude sud je naveo da je kompanija samim činom kreiranja stranice dozvolila Fejsbuku da prikuplja i obrađuje lične podatke posetilaca te stranice. Takođe, kompanija je tom prilikom tražila i geografske podatke o korisnicima kako bi uspešnije i ciljano reklamirala svoje usluge. Dodatno, u obrazloženju presude sud je naveo da je odgovornost kompanije tim veća jer posetioci njihove stranice ne moraju da imaju kreiran nalog na Fejsbuku da bi posetili tu Fejsbuk stranicu, ali će im podaci svakako biti prikupljeni. Prema tome, mora se uzeti u obzir da je samim činom kreiranja stranice kompanija omogućila Fejsbuku postavljanje kolačića na računare ili druge uređaje posetilaca, te je po mišljenju suda više nego očigledna odgovornost kompanije prilikom prikupljanja i obrade podataka o ličnosti. Takođe, odgovornost kompanije ogleda se i u tome što iako kompanija određuje samo parametre za prikupljane statističkih podataka o posetiocima, odnosno dobija samo anonimizovane statističke podatke, oni utiču na količinu i vrstu prikupljenih podataka o ličnosti od strane Fejsbuka.

Sud pravde Evropske unije je doneo presudu kojom se administrator Fejsbuk stranice i Fejsbuk smatraju zajedničkim rukovaocima podataka o ličnosti u smislu pravila koja uređuju zaštitu podataka o ličnosti. To zapravo znači da se administratori Fejsbuk stranica mogu smatrati odgovornim za podatke koje o njihovim pratiocima prikuplja Fejsbuk.

Prva pomoć SHARE Fondacije za zaštitu podataka o ličnosti: