“Dizajnirano da zavara”: Fejsbuk i Gugl navode korisnike da dele podatke o ličnosti

27-06-2018

Fejsbuk i Gugl navode korisnike da dele veliki broj informacija o sebi pomoću lukavog dizajniranja, difolt postavki koje su intruzivne po privatnost i stavljanja pred “uzmi-ili-ostavi” izbore, pokazala je analiza ažuriranih politika ovih kompanija.

Kako je nova Uredba o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) primenjena širom Evrope, korisnici digitalnih servisa su suočeni sa novim podešavanjima privatnosti kroz brojne pop-ap poruke. Nažalost, najnovija analiza Norveškog saveta za zaštitu potrošača pokazuje da kompanije nemaju nameru da korisnicima zaista omoguće izbor. “Ove kompanije manipulišu nama kako bismo podelili informacije o sebi. To pokazuje manjak poštovanja korisnika i zaobilaženje davanja potrošačima kontrole nad njihovim podacima o ličnosti”, kaže Fin Mirstad, direktor za digitalne usluge Norveškog saveta.

Norveški savet za zaštitu potrošača i još nekoliko organizacija za zaštitu potrošača i privatnosti iz Evrope i SAD traže od nadležnih organa za zaštitu podataka o ličnosti da ispitaju da li navedene kompanije postupaju u skladu sa GDPR i propisima u SAD.

  • “Deljenje po difoltu”

Analiza pop-ap poruka o privatnosti koju je sproveo Norveški savet jasno pokazuje da su korisnici prinuđeni da daju podatke.

  • Standardna podešavanja

Istraživanje je pokazalo da korisnici retko menjaju prethodno nameštena podešavanja. U mnogim slučajevima, i Fejsbuk i Gugl su kao difolt namestili opcije koje najmanje štite privatnost.

  • Lukav dizajn

Deljenje podataka o ličnosti i targetirano oglašavanje se kroz dizajn i jezik predstavljaju isključivo kao benefiti, često u kombinaciji sa napomenama o gubljenju funkcionalnosti ako korisnici odbiju da ih prihvate.

  • Zbunjujući prikaz

Izbori koji poboljšavaju privatnosti korisnika zahtevaju mnogo klikova da se dođe do njih i često su skriveni.

  • Iluzija izbora

U mnogim slučajevima, platforme skrivaju činjenicu da korisnici zapravo imaju jako imalo izbora i da se značajno deljenje podataka prihvata samim korišćenjem platformi. Osećaj kontrole takođe može ubediti korisnike da dele više informacija.

Propisi o zaštiti podataka o ličnosti zahtevaju da kompanije omoguće korisnicima da naprave jasan i informisan izbor i da dozvole korisnicima da preuzmu kontrolu nad njihovim podacima. Nažalost, ovo trenutno nije slučaj i u suprotnosti je sa očekivanjima potrošača i intencijom nove Uredbe.

“Kompanije treba da poštuju odredbe i duh GDPR-a. Ovaj izveštaj pokazuje da mnogi digitalni giganti i dalje imaju mnogo da rade do toga. Evropske potrošačke organizacije će nastaviti da budu u stanju predostrožnosti, razotkrivaju nedozvoljeno ponašanje i rade zajedno sa regulatorima da poboljšaju sistem”, izjavila je Monik Gojens, direktorka Evropske organizacije potrošača (BEUC).

“Pozdravljamo analizu Norveškog saveta za zaštitu potrošača. GDPR u praksi sprovode kompanije, i zato je važno proveriti kako one menjaju prozvode i usluge radi zaštite privatnosti korisnika. Pozivamo regulatorna tela da dalje istraže negativne prakse kompanija na koje ukazuje analiza Norveškog saveta”, navodi Ejlid Kalander iz organizacije “Privacy International”.