Tražimo bolju zaštitu podataka o ličnosti

30-11-2015

Poslati komentari na Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti

U saradnji sa organizacijama civilnog društva posvećenim zaštiti i unapređenju ljudskih prava SHARE Fondacija dostavila je u ponedeljak, 30. novembra, nadležnom ministarstvu objedinjene komentare na tekst Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti, uz zahtev da se Nacrt vrati na doradu.

Podsećamo, radnu grupu za izradu ovog zakona koji reguliše oblast fundamentalnih ljudskih prava, formiranu pre više od dve godine, činili su službenici obaveštajnih agencija i pojedinih ministarstava, dok su predstavnici stručnih i civilnih udruženja gotovo u potpunosti isključeni iz procesa. Ovo se kosi sa obavezama iz Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa.

Javna rasprava o predstavljenom Nacrtu trajala je svega mesec dana, bez odgovarajućeg informisanja zainteresovane javnosti i prostora za razmenu stavova.

Sam Nacrt sadrži niz nejasnih odredbi kojima se javnim i privatnim akterima ostavljaju široka i proizvoljna ovlašćenja u pristupu ličnim podacima građana, bez odgovarajuće kontrole. Takođe, pojedina načela ali i konkretna rešenja uspostavljena predloženim Nacrtom praktično su neprimenjiva na Internetu, okruženju u kom se danas odvija daleko najveći segment prikupljanja i obrade podataka o ličnosti. Pored toga, predloženi Nacrt propušta da uredi neke od najvažnijih i danas najčešćih procedura prikupljanja i obrade podataka o ličnosti kao što su video-nadzor, obrada biometrijskih podataka, direktan marketing i slično. Sve to čini da Nacrt zakona ne predstavlja nikakav napredak u regulisanju ove dinamične oblasti, već unosi pravnu nesigurnost i snižava usvojene standarde zaštite, te se postavlja pitanje njegovog donošenja u ovom obliku.

Konačno, Akcionim planom za poglavlje 23 u okviru pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije, predviđeno je da novi zakon o zaštiti podataka odgovara Modelu zakona koji je izradila kancelarija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Predloženi Nacrt gotovo u potpunosti zanemaruje rešenja iz Modela.

Komentare na predstavljeni Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i zahtev za njegovo povlačenje iz procedure radi otklanjanja opisanih nedostataka, potpisali su SHARE Fondacija, Partneri za demokratske promene Srbija, Beogradski centar za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Centar za praktičnu politiku, Centar za evroatlantske studije, Građanske inicijative, Praxis, Ubski omladinski klub (Ub OK), Link plus i Centar za istraživačko novinarstvo Srbije.

U prilogu objavljujemo tekst komentara.